English
Evaluation meeting
2014.10.03.
20.jpg

The final evaluation meeting of the project will be held at the University of Applied Arts Vienna, Oskar Kokoschkaplatz 2, 1010 Vienna Forschungsraum, October 10-12. Topics: Financial Management, Evaluation Sheet Final Report, Print Agendas, Miscellaneous Items

Poziv za edukacione alatke
2014.08.25.
19.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije. [više]

Poziv za izložbu
2014.07.24.
17.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije. [više]

Poziv za radove
2014.06.16.
16.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije. [više]

Letnja škola 2
2014.05.14.
15.jpg

I ove godine, u okviru Tempus projekta “Visuality & Mathematics” organizuje se Letnja skola (2nd European Sum­mer School for Visual Mathematics and Education) u Beogradu, od 13. do 26. jula, na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu. U okviru Letnje škole biće organizovana serija predavanja i radionica na temu vizuelne matematike koje će držati eminentni profesori iz Evrope i Srbije. Letnja škola će biti prijavljena ZUOV-u kao i predhodne godine. [više]

Tempus Student Exchange II
2014.02.02.
11.jpg

In the frame of the TEMPUS IV. project, Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities, during the school year 2013/2014 all 4 Serbian institution can send 10-10 students for a short study period (1 month) to one of the 4 Member States project partner institutions. The selec­tion of the students will be coordinated by Slavik V. Jablan. [više]

Letnja škola
2013.02.08.

U okviru projekta, ove godine organizuje se letnja škola 'European Summer School for Visual Mathematics and Education' za nastavnike, studente, matematičare, umetnike i sve zainteresovane. Letnja škola će se održati u Egeru u Mađarskoj u periodu od 13-25. Jula 2013. Rok za registraciju je 15. maj 2013. [više]

Razmena studenata
2013.01.26.
3.jpg

U okviru TEMPUS IV projekta Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities, u toku školske 2012/2013 godine, sve četiri srpske institucije mogu poslati po 10 studenata na kratak studijski boravak (1 mesec) na jednom od 4 inostrana partnerska univerziteta. Odabir studenata će vršiti Slavik V. Jablan [više]