English
2013 2014

Letnja škola vizuelne matematike

13 - 25. jul, 2013.

Eszterházy Károly College, Eger, Mađarska

U saradnji sa institucijama: University of Jyväskylä, Sint-Lucas School of Architecture, University of Applied Arts Vienna, ICT College of Vocational Studies, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Metropolitan Beograd, Matematički institut SANU

  • ekf1.jpg
  • s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg

u okviru TEMPUS IV. project, Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities, ove godine organizuje se letnja škola 'European Summer School for Visual Mathematics and Education' za nastavnike, studente, matematičare, umetnike i sve zainteresovane.

Kako integrisati umetnost, prirodne nauke i učenje kroz igru u nastavu matematike? Kako integrisati matematičke metode i umetnost? Kako proširiti upotrebu nastavnih sredstava koja doprinose razvoju percepcije učenja i estetskog senzibiliteta, i koja omogućavaju povećanje matematičkog, logičkog i kombinatornog mišljenja razvijanjem prostornih sposobnosti, kao i motivaciju za zajedničko rešavanje problema i interdisciplinarni i interumetnički pristup? Kako organizovati matematičko - umetničke aktivnosti u školi ?

Letnja škola vizuelne matematike nudi spoj predavanja, seminara i radionica u oblasti eksperimentalne nastave.

Učesnici kursa će se upoznati sa osnovnim idejama i aktivnostima mnogih organizacija kao što su: Experience Workshop Math-Art Movement, Movement advocating experience-centered mathematics education, The Bridges Organization, The world largest mathematics and arts community, The Symmetrion, A world association for Symmetry Studies.

Organizator letnje škole je Károly Eszterházy University u saradnji sa institucijama University of Jyväskylä, Sint-Lucas School of Architecture and University of Applied Arts Vienna, ICT College of Vocational Studies, University of Novi Sad, Belgrade Metropoliten University, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences. Članovi tima su eksperti u oblasti nauka, matematike i obrazovanja sa akcentom na eksperimentalnom obrazovanju.

Direktor

Kálmán Liptai

Board

Kálmán Liptai, Ibolya Szilágyi, Ilona Oláhné Téglási, Tibor Juhász, Anita Molnár, Kristóf Fenyvesi

Predavači

Endre Szemerédi, Katja Fält, Kristóf Fenyvesi, Miklós Hoffmann, Slavik Jablan, Radovic Ljiljana, Ruth Mateus-Berr, Osmo Pekonen, Rinus Roelofs, Andrea Sollazzo, Djurdjica Takači, Timo Tossavainen

Ciljna grupa

Studenti matematike i prirodnih nauka, nastavnici matematike i prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, istraživači kao i osobe zadužene za profesionalnu edukaciju zaposlenih u obrazovnim institucijama. Znanje engleskog jezika je neophodno za učešće u radionicama.

Cilj kursa

Cilj kursa je da pruži teorijsku osnovu i praksu u eksperimentalnoj nastavi matematike kroz umetnost, nauku i igru.

Vreme održavanja

13 – 25. jul, 2013. godine (2 nedelje)

Krediti

3.0 ESPB + potvrda o učešću

Polaznici kursa će steći iskustvo svojim aktivnim učešćem u kursu, u toku intenzivnog dvonedeljnog programa predavanja i radionica. Ukupan broj časova aktivne nastave - 80 časova.
Trajanje kursa – 10 dana. Predavanja se održavaju svakog dana od 9.00 do 17.00 i raspoređena su u 3 bloka, sa kafe-pauzama i pauzom za ručak. Interaktivna predavanja i radionice su osnovni oblici nastave. U večernjim časovima organizovane su društvene aktivnosti.

Jezik kursa

Engleski

Kotizacija

300 € (ili 30 € dnevno) - kurs + materijal + ručak
150 € (ili 15 € dnevno) - za studente (kurs + materijal+ ručak)

Registracija

Rok za registraciju: 31. maj, 2013.

Više informacija

Ibolya Szilágyi [email]
Tel: +36 30 8586381