English
2013 2014

Letnja škola vizuelne matematike

13 - 26. jul, 2014.

Univerzitet Metropolitan Beograd, Beograd, Srbija

U saradnji sa institucijama: University of Jyväskylä, Sint-Lucas School of Architecture, University of Applied Arts Vienna, ICT College of Vocational Studies, Univerzitet u Novom Sadu, Eszterházy Károly College, Matematički institut SANU

s0.jpg

I ove godine, u okviru Tempus projekta “Visuality & Mathematics” organizuje se Letnja skola (2nd European Summer School for Visual Mathematics and Education) u Beogradu, od 13. do 26. jula, na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu. U okviru Letnje škole biće organizovana serija predavanja i radionica na temu vizuelne matematike koje će držati eminentni profesori iz Evrope i Srbije. Letnja škola će biti prijavljena ZUOV-u kao i predhodne godine.

Direktor

Dragan Domazet, BMU, koordinator

Programski odbor

Dragan Domazet, BMU
Slavik Jablan, ICT
Ljiljana Radovic, MISANU
Djurdjica Takaci, UNS
Olivera Todorovic, ZUOV

Predavači

Finska:
Kristóf Fenyvesi, Osmo Pekonen (University of Jyväskylä)
Zsolt Lavicza (University of Cambridge)

Austrija:
Ruth Meteus - Berr, Georg Glaeser, Klelija Zivkovic, Peter Oroszlany

Belgija:
Dirk Huylebrouck, Rinus Roelofs

Mađarska:
Tibor Juhász, Ilona Oláhné Téglási

Srbija:
MISANU - Ljiljana Radovic, Djordje Baralic, Rade Zivaljevic, Olivera Todorovic (ZUOV)
ICT - Slavik Jablan, Vitomir Radosavljevic
UNS - Djurdica Takaci, Suncica Zdravkovic, Sanja Rapajic
BMU - Rale Nikolić

Ciljna grupa

Studenti matematike i prirodnih nauka, nastavnici matematike i prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, istraživači kao i osobe zadužene za profesionalnu edukaciju zaposlenih u obrazovnim institucijama. Znanje engleskog jezika je neophodno za učešće u radionicama.

Cilj kursa

Cilj ovog projekta i letnje škole je da integriše umetnost, nauku i igru u nastavnim programima matematike, da proširi skup alata koji se koriste za razvoj percepcije i estetskog senzibiliteta, razvoj matematičke logike, kombinatorne i prostorne sposobnosti kao i motivisanosti za rešavanje problema kroz interdisciplinarni pristup. Pozivamo vas da budete učesnik letnje škole i naučite kako da organizujete matematičko umetničke aktivnosti u vašim školama

Vreme održavanja

13 – 26. jul, 2014. (2 nedelje)

Krediti

Potvrda o učešću

Težina kursa

Polaznici kursa će steći iskustvo svojim učešćem u kursku, u toku intenzovnog dvonedeljnog programa predavanja I radionica. Ukupan broj časova aktivne nastave - 80 časova.
Trajanje kursa – 10 dana. Predavanja se održavaju svakog dana od 09.00 do 17.00 I raspoređena su u 3 bloka, sa kafe-apuzama I pauzom za ručak. Interaktivna predavanja I radionice su osnovni oblici nastave. U večernjim časovima organizovane su društvene aktivnosti.

Jezik kursa

Engleski

Registracija

Rok za registraciju: 31. maj, 2013.
Registracija

Više informacija

Madlena Domazet
E-mail: tempus.vismath@metropolitan.ac.rs
Phone: +381 69 623 536