English
Srpski studenti u Egeru 2.0
2014.04.24.
13.gif

Od 17. marta do 16. aprila 2014. devet srpskih studenata bilo je u Egeru na kratkom studijskom boravku. Pohađali su kurs "Vizualizacija u matematičkom obrzovanju". Program kursa baziran je na mnogobrojnim mogućnostima koje mogu motivisati učenike i nastavu matematike učiniti zanimljivijom.

Glavna tema ove godine je bilo popločavanje i tessellations I većina predavanja i radionica je održana na tu temu. Prvo predavanje odnosilo se na opšte metode rešavanja problema, teorijsku pozadinu i važnost vizualizacije u nastavi matematike. Studenti su se upoznali sa različitim načinima vizualizacije matematičkih problema: Emőd Kovács je predstavio studentima POV-Ray program, Ilona Téglási i Gábor Geda GeoGebru, a takođe worked with Zometool modeling kit. Studenti su pohađali časove opisne geometrije u stručnoj školi Eszterházy Károly College, gde im je Istvánné Szilvási pokazao kako da koriste Geogebru u nastavi. Osim toga čili su zanimljivo predavanje Ferenca Mátyása, koji im je pokazao kako popločavanje može da se koristi u teoriji brojeva. Tibor Juhász showed us, how algebraic group symmetries appear in Hungarian folk needleworks. Erika Gyöngyösi je održala radionicu o igrama kao što su: tetris, pentomino i tangram. Na kraju je Ilona Téglási održala predavanje o optičkim iluzijama i percepciji vida– sa primerima kako vizuelni umetnici koriste iluzije. Organizovanje male izložbe studentskih radova je bio jedan od ciljeva kursa. Studenti su bili veoma kreativni i koristili su znanje stečeno tokom kursa. Kao ilustraciju možete videti rad čiji su autori Anett Arc, Ljubica Sreckovic i Nina Tomovic.

Osim oficijelnog programa studenti su posetili mnoga zanimljiva mesta u Egeru kao što su toranj Lyceum (glavna zgrada Koledža), barokna biblioteka, kapela, muzej astronomije i u Magičnom tornju su interaktivno vršili mnoge fizičke oglede. Osim toga, posetili su Srpsku pravoslavnu crkvu, koja veoma impresivna. Neki od studenata bili su i u Budimpešti i Hollókő. Na kraju meseca uživali su u degustaciji vina u restoranu Zsálya.

Ove godine, se kao i nakon prošlogodišnjeg kursa ispostavilo da su studenti koji su spremni da prihvate izazov usavršavanja u inostranstvu veoma kreativni, otvoreni i radoznali. Tokom celog kursa atmosfera je bila prijateljska, a na osnovu izveštaja samih studenata mislim da u oni zaista uživali u Egeru.

Nakon samom kraju nismo jedni drugima rekli doviđenja, već: vidimo se u Beogradu ovog leta!

Ilona Téglási
Eszterházy Károly College, Eger, Mađarska