English

Visuality & Mathematics – Experimental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities

Beograd, Srbija, September 17-19, 2014

je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities"

s0.jpg

Konferencija ima temu i cilj da integriše umetnost, nauku i igre u učenju matematike. Konferencija se bavi alatima i modelima koji razvijaju percepciju, estetski senzibilitet zajedno sa povećanjem znanja matematike, logike, kombinatorike, osećaja za prostor, strukturalne veštine razmišljanja, motivacije u zajedničkom rešavanju problema, interdisciplinarne i među umetničke pristupe. Konferencija se bavi matematikom kroz umetnost, nauku, realan život, igre kao i druge sfere koje ste tiču ove teme intersovanja.

Teme i delokrug konferencije

Teme od interesa ali nisu stroga ograničenja na njih:

  • Matematičko modeliranje u učenju
  • Matematika i umetnost
  • Matematika i nauka
  • Matematika i realan život
  • Matemaika i igre

Zahtevi za podnošenje rada

Autori su dužni da dostave svoje radove elektronskim putem. Da podnošenje rada , molimo vas da pripremite PDF fajl vašeg rada, i pošaljite ga na e-mail adresu :

vismath2014@dmi.uns.ac.rs

Dostavljeni radovi moraju biti ne više od 2500 reči (oko 15000 karaktera bez razmaka, uključujući apstrakt i reference), sa najviše 5 figura. Svi radovi će biti pregledani od strane 2 recenzenta. Kriterijumi za izbor radova uključuju relevantnost teme, pouzdanosti, ukupan kvalitet i čitljivost. Svi prihvaćeni radovi će biti zakazana za usmene prezentacije i da će biti uključeni u zborniku konferencije. Barem jedan autor svakog prihvaćenog rada je potrebno da se registrujete i prisustvuje konferenciji da predstavi rad.

Zahtevi za izložbu

Slika umetničkog dela (300 dpi): vismath_PREZIME.jpg
Kratak opis matematičko umetničkog sadržaja (maksimum 1000 reči): Vismathexh_PREZIME_desc.doc
Kratak curriculum vitae (300 Words in phrases): vismath_PREZIME_cv.doc
Popunjen templejt sa potpisom u skeniranom fajlu: vismath_PREZIME_templ.pdf

Podnošenje svih traženih informacija bi trebalo da bude završeno do 1. septembra na sledeći kontakt:

klelijazivkovic@gmail.com

Izložba će biti vizuelni kolekcija mogućih rešenja matematičkih sadržaja, kao što su

  • eksperimenti sa perspektivom
  • vizuelizacija algoritama
  • dva ili trodimenzionalne modele geometrijskih sadržaja ili
  • umetničkih dela, koja je inspirisana matematičkih sadržaja
  • itd.

Žiri sastavljen od predstavnika sa Univerziteta primenjenih umetnosti u Beču i istraživačkim partnerima će odabirati dela koja će biti izložena u obliku multimedijalne instalacije na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu (Mikser House). Učešće obuhvata sporazum da fotografije i tekstove umetnika i onih koji su proizvedeni tokom VISMATH izložbe u Beogradu 2014 može biti objavljen na sajtu VISMATH i drugih povezanih sa istraživačkim projektom I u štampanom izdanju zbornika radova.

Umetnici će biti navedeni u programu konferencije.

Zahtevi za edukacione alatke

Za podnošenje koristite šablon za primere u učionici.
Popunjen templejt pošaljete poseban fajl: vismath_PREZIME_edutool.doc
Ispunjen templejt treba poslati do 30. avgusta na sledeći kontakt:

tempus.vismath@metropolitan.ac.rs

Tokom konferencije biće mogućnost da izvedu radionice kao "Testiranje eksperimenata" . Molimo vas da ne zaboravite da nas obavestite da li planirate da predstavite svoj Toolkit - ili ne!

Žiri je sastavljen od predstavnika iz istraživačkih partnera koji će izabrati obrazovne Toolkit-ove, koji će biti predstavljeni na online preko ove stranice.

Izabrani će biti predstaviti rad kao kratke prezentacije na konferenciji, a biće objavljen u posebnom izdanju elektronskog časopisa "Visual Mathematics" koje je objavljuje Matematički institut.

Učešće obuhvata sporazum da fotografije i tekstovi obrazovnog alata biti objavljeni na sajtu VISMATH i drugim koji su u vezi sa istraživačkim projektom kao i u štampanom izdanju zbornika radova.

Važni datumi

Rok za predaju radova: 30. Avgust 2014
Konferencija: 17 - 19. September 2014

Mesto održavanja konferencije

Konferencija će biti održana na Belgrade Metropolitan University, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, Srbija.

Programski komitet

Dragan Domazet, Belgrade Metropolitan University, Serbia
Kristof Fenyvesi, University of Jyväskylä, Finland
Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, Serbia
Ruth Mateus-Berr, University of Applied Arts Vienna, Austria
Ljiljana Radović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Ibolya Szilágyi, Eszterházy Károly College
Đurđica Takači, University of Novi Sad, Serbia