English
Poziv za edukacione alatke
2014.08.25.
19.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije.

Konferencija ima temu i cilj da integriše umetnost, nauku i igre u učenju matematike. Konferencija se bavi alatima i modelima koji razvijaju percepciju, estetski senzibilitet zajedno sa povećanjem znanja matematike, logike, kombinatorike, osećaja za prostor, strukturalne veštine razmišljanja, motivacije u zajedničkom rešavanju problema, interdisciplinarne i među umetničke pristupe. Konferencija se bavi matematikom kroz umetnost, nauku, realan život, igre kao i druge sfere koje ste tiču ove teme intersovanja.

Teme i delokrug konferencije

Teme od interesa ali nisu stroga ograničenja na njih:

  • Matematičko modeliranje u učenju
  • Matematika i umetnost
  • Matematika i nauka
  • Matematika i realan život
  • Matemaika i igre

Zahtevi za podnošenje rada

Za podnošenje koristite šablon za primere u učionici.
Popunjen templejt pošaljete poseban fajl: vismath_PREZIME_edutool.doc
Ispunjen templejt treba poslati do 30. avgusta na sledeći kontakt:

tempus.vismath@metropolitan.ac.rs

Tokom konferencije biće mogućnost da izvedu radionice kao "Testiranje eksperimenata" . Molimo vas da ne zaboravite da nas obavestite da li planirate da predstavite svoj Toolkit - ili ne!

Žiri je sastavljen od predstavnika iz istraživačkih partnera koji će izabrati obrazovne Toolkit-ove, koji će biti predstavljeni na online preko ove stranice.

Izabrani će biti predstaviti rad kao kratke prezentacije na konferenciji, a biće objavljen u posebnom izdanju elektronskog časopisa "Visual Mathematics" koje je objavljuje Matematički institut.

Učešće obuhvata sporazum da fotografije i tekstovi obrazovnog alata biti objavljeni na sajtu VISMATH i drugim koji su u vezi sa istraživačkim projektom kao i u štampanom izdanju zbornika radova.

Važni datumi

Rok za predaju radova: 30. Avgust 2014
Konferencija: 17 - 19. September 2014

Mesto održavanja konferencije

Konferencija će biti održana na Belgrade Metropolitan University, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, Srbija.

Programski komitet

Dragan Domazet, Belgrade Metropolitan University, Serbia
Kristof Fenyvesi, University of Jyväskylä, Finland
Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, Serbia
Ruth Mateus-Berr, University of Applied Arts Vienna, Austria
Ljiljana Radović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Ibolya Szilágyi, Eszterházy Károly College
Đurđica Takači, University of Novi Sad, Serbia