English
Poziv za izložbu
2014.07.24.
17.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije.

Konferencija ima temu i cilj da integriše umetnost, nauku i igre u učenju matematike. Konferencija se bavi alatima i modelima koji razvijaju percepciju, estetski senzibilitet zajedno sa povećanjem znanja matematike, logike, kombinatorike, osećaja za prostor, strukturalne veštine razmišljanja, motivacije u zajedničkom rešavanju problema, interdisciplinarne i među umetničke pristupe. Konferencija se bavi matematikom kroz umetnost, nauku, realan život, igre kao i druge sfere koje ste tiču ove teme intersovanja.

Teme i delokrug konferencije

Teme od interesa ali nisu stroga ograničenja na njih:

  • Matematičko modeliranje u učenju
  • Matematika i umetnost
  • Matematika i nauka
  • Matematika i realan život
  • Matemaika i igre

Zahtevi za podnošenje rada

Slika umetničkog dela (300 dpi): vismath_PREZIME.jpg
Kratak opis matematičko umetničkog sadržaja (maksimum 1000 reči): Vismathexh_PREZIME_desc.doc
Kratak curriculum vitae (300 Words in phrases): vismath_PREZIME_cv.doc
Popunjen templejt sa potpisom u skeniranom fajlu: vismath_PREZIME_templ.pdf

Podnošenje svih traženih informacija bi trebalo da bude završeno do 1. septembra na sledeći kontakt:

klelijazivkovic@gmail.com

Izložba će biti vizuelni kolekcija mogućih rešenja matematičkih sadržaja, kao što su

  • eksperimenti sa perspektivom
  • vizuelizacija algoritama
  • dva ili trodimenzionalne modele geometrijskih sadržaja ili
  • umetničkih dela, koja je inspirisana matematičkih sadržaja
  • itd.

Žiri sastavljen od predstavnika sa Univerziteta primenjenih umetnosti u Beču i istraživačkim partnerima će odabirati dela koja će biti izložena u obliku multimedijalne instalacije na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu (Mikser House). Učešće obuhvata sporazum da fotografije i tekstove umetnika i onih koji su proizvedeni tokom VISMATH izložbe u Beogradu 2014 može biti objavljen na sajtu VISMATH i drugih povezanih sa istraživačkim projektom I u štampanom izdanju zbornika radova.

Umetnici će biti navedeni u programu konferencije.

Važni datumi

Rok za predaju radova: 1. September 2014 (Camera ready)
Obaveštavanje autora: 5. September 2014
Konferencija: 17–19. September 2014

Mesto održavanja konferencije

Konferencija će biti održana na Belgrade Metropolitan University, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, Srbija.

Programski komitet

Dragan Domazet, Belgrade Metropolitan University, Serbia
Kristof Fenyvesi, University of Jyväskylä, Finland
Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, Serbia
Ruth Mateus-Berr, University of Applied Arts Vienna, Austria
Ljiljana Radović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Ibolya Szilágyi, Eszterházy Károly College
Đurđica Takači, University of Novi Sad, Serbia