English
Poziv za radove
2014.06.16.
16.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd zajedno sa Matematičkim institutom srpske akademije nauka i umetnosti, Visokom školom strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Univerzitetom u Novom Sadu organizuje konferenciju "Closing Conference Belgrade 2014" u trajanju od 3 dana od 17.09. do 19.09.2014. Konferencija je organizovana kao završnica evropskog projekta 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES "Visuality & Mathematics: Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities". Na konferenciji će predavati eminentni profesori iz Austrije, Belgije, Finske, Mađarske i Srbije.

Konferencija ima temu i cilj da integriše umetnost, nauku i igre u učenju matematike. Konferencija se bavi alatima i modelima koji razvijaju percepciju, estetski senzibilitet zajedno sa povećanjem znanja matematike, logike, kombinatorike, osećaja za prostor, strukturalne veštine razmišljanja, motivacije u zajedničkom rešavanju problema, interdisciplinarne i među umetničke pristupe. Konferencija se bavi matematikom kroz umetnost, nauku, realan život, igre kao i druge sfere koje ste tiču ove teme intersovanja.

Teme i delokrug konferencije

Teme od interesa ali nisu stroga ograničenja na njih:

  • Matematičko modeliranje u učenju
  • Matematika i umetnost
  • Matematika i nauka
  • Matematika i realan život
  • Matemaika i igre

Zahtevi za podnošenje rada

Autori su dužni da dostave svoje radove elektronskim putem. Da podnošenje rada , molimo vas da pripremite PDF fajl vašeg rada, i pošaljite ga na e-mail adresu :

vismath2014@dmi.uns.ac.rs

Dostavljeni radovi moraju biti ne više od 2500 reči (oko 15000 karaktera bez razmaka, uključujući apstrakt i reference), sa najviše 5 figura. Svi radovi će biti pregledani od strane 2 recenzenta. Kriterijumi za izbor radova uključuju relevantnost teme, pouzdanosti, ukupan kvalitet i čitljivost. Svi prihvaćeni radovi će biti zakazana za usmene prezentacije i da će biti uključeni u zborniku konferencije. Barem jedan autor svakog prihvaćenog rada je potrebno da se registrujete i prisustvuje konferenciji da predstavi rad.

Važni datumi

Rok za predaju radova: 1. September 2014 (Camera ready)
Obaveštavanje autora: 5. September 2014
Konferencija: 17–19. September 2014

Mesto održavanja konferencije

Konferencija će biti održana na Belgrade Metropolitan University, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, Srbija.

Programski komitet

Dragan Domazet, Belgrade Metropolitan University, Serbia
Kristof Fenyvesi, University of Jyväskylä, Finland
Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, Serbia
Ruth Mateus-Berr, University of Applied Arts Vienna, Austria
Ljiljana Radović, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Ibolya Szilágyi, Eszterházy Károly College
Đurđica Takači, University of Novi Sad, Serbia