English
countrylogo.jpg
Sint-Lucas School of Architecture
LUCA.JPG

Sint-Lucas School of Architecture je najveća škola arhitekture u Belgiji. U okviru nje nalaze se dva kampusa, jedan u Briselu od 1887. godine, a drugi u Gentu od 1862. [više]