English
countrylogo.jpg
Univerzitet Metropolitan Beograd
Metropolitan_logo.jpg

Univerzitet Metropolitan Beograd (BMU) je nov univerzitet osnovan 2010 godine, koji potiče od Fakulteta za informacione tehnologije (FIT) osnovanog 2005 godine u Beogradu. Od samog početka, FIT / BMU je nudio novi, savremeni pristup visokog obrazovanja u Srbiji. Trenutno, BMU obezbeđuje 15 akreditovanih visokoobrazovnih studijskih programa u oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta, grafičkog dizajna, sporta i turizma na osnovnim, master i doktorskim... [više]


Univerzitet u Novom Sadu
LOGO_UNS.gif

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) je osnovan 28. juna 1960. godine i to je jedini državni univerzitet u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Čine ga 14 fakulteta i 2 instituta, od kojih su 9 fakulteta i 2 instituta sa sedištem u Novom Sadu, 3 fakulteta u Subotici i po jedan u Zrenjaninu i Somboru. Naučne i istraživačke delatnosti Univerziteta u Novom Sadu se realizuju se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih... [više]


Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti
misanu.jpg

Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti (MISANU) je osnovan 1946. godine, kao prvi instutut Ademije. Danas, kao institucionalni član Evropskog matematičkog društva, MISANU je jedinstven centar za matematički orjentisana fundamentalna i tehnološka istraživanja u Srbiji, sa više od 70 stalnih istraživača i 250 saradnika zaposlenih u više od 40 različitih institucija... [više]


Visoka ICT škola
ICTlogo.jpg

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola, osnovana na temeljima dugogodišnjeg obrazovnog rada College of Postal Services and Telecommunications. Danas, kroz 4studijska programa osnovnih studija i 2 studijska programa specijalističkih studija, ICT škola pokriva različite oblasti i discipline, od poštanskih i ekonomskih preko telekomunikacionih do internet tehnologija ... [više]