English
countrylogo.jpg
Eszterházy Károly College
ekf.jpg

Eszterházy Károly College se nalazi u Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, I Nógrád County regiji. To je vodeći nezavisni koledž u regionu. Zgrade koledža se nalaze po celom gradu. Povećana potražnja za obrazovnim uslugama od strane društvenih i poslovnih partnera,je spregnuta sa potrebama koledža za praktičnom obukom studenata. Koledž svesno i kontinuirano sprovodi programe obuke koji odgovaraju zahtevima društva. Ova institucija sarađuje sa mnogim drugim regionalnim visoko-obrazovnim naučnim, istraživačkim, pedagoškim, kulturnim i umetničkim institucijama i laboratorijama u cilju neprestanog usavršavanja. [više]