English
countrylogo.jpg
Univerzitet Jyväskylä
jy.png

Univerzitet Jyväskylä osnovao je Uno Cygnaeus 1863. godine i on potiče od prvog finskog nastavničkog koledža. Danas se tradicionalno finsko obrazovanje kombinuje sa modernim. Sarađujemo sa više od 400 stranih univerziteta u razmeni studenata i nastavnika, i preko hiljadu stranih studenata svake godine studira u našim kampusima. [više]