English
  • homepic1.jpg
  • homepic2.jpg
  • homepic3.jpg
  • homepic4.jpg
  • homepic5.jpg
Ovaj projekat daje podršku razvoju tehnologije i nastavnih metoda obrazovnih institucija i njihovih nastavnika u Srbiji. Cilj projekta je da zainteresuje i motiviše učenike, kao i da matematiku i prirodne nauke učini što atraktivnijim za mlade. Projekat između ostalog jedinstveno kombinuje ma­te­ma­ti­ku sa umetnošću.
Metodologija ovog projekta, bazirana na vizuelnoj matematici, pruža velike mogućnosti da se ma­te­ma­ti­ka predstavi na kreativan, zanimljiv i privlačan način.